O STRÁNKE - SVBLena

Prejsť na obsah

O STRÁNKE

Webová stránka je vytvorená pomocou programu WebsiteX5 PROFESSIONAL od fy Incomedia.

Aktuálna verzia WebSite X5  :
2021.1.5
Kompatibilita: Windows 7 (SP1) , 8 , 8.1  & 10

Webová stránka  obsahuje HTML5 kód + CSS 2.1/3 , je zobrazovaná v UTF8 formáte , má integrovanú jQuery JavaScript knižnicu. Stránka je optimalizovaná a kompatibilná pre všetky hlavné browsery a môžete ju jednoducho používať aj v tabletoch a smartfónoch.

Najdôležitejšie aktualizácie webovej stránky

16.02.2021   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V2021.1  PROFESSIONAL
20.10.2020   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V2020.3  PROFESSIONAL
16.06.2020   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V2020.2  PROFESSIONAL
23.04.2020   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V2020.1  PROFESSIONAL
29.10.2019   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V2019.3  PROFESSIONAL
20.06.2019   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V2019.2  PROFESSIONAL
05.04.2019   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V2019.1  PROFESSIONAL
01.01.2019   Zmena na HAMBURGER MENU pre všetky zariadenia a prehliadače , zmena štruktúry šablón
14.11.2018   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V17  PROFESSIONAL
07.06.2018   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V16  PROFESSIONAL
31.03.2018   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V15  PROFESSIONAL
14.11.2017   Zabezpečenie webovej stránky komunikačným protokolom "https://"
24.10.2017   Zmena držiteľa domény "www.svblena.sk" a jej automatické presmerovanie na "www.svblena.eu"
11.10.2017   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V14  PROFESSIONAL
13.10.2016   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V13  PROFESSIONAL
14.09.2016   Premiestnenie obsahu webovej stránky na súkromnú doménu "www.svblena.eu" ,
                  presmerovanie web. stránky z domény "www.svblena.sk" na doménu "www.svblena.eu"
06.10.2015   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V12  PROFESSIONAL

03.11.2014   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V11  PROFESSIONAL

08.10.2013   Upgrade webovej stránky na verziu  Website X5 V10  PROFESSIONAL
15.09.2013   Premiestnenie obsahu webovej stránky na doménu "www.svblena.sk"
24.03.2013   
Upgrade webovej stránky na verziu Website X5 V10 EVOLUTION
07.05.2012   Webová stránka vytvorená programom
Website X5 V9 EVOLUTION
         2007   Webová stránka na doméne "svblena.popnet.sk" ,
editovaná Golden HTML editor 4.8.3

(c) 2007-2021 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Náklady spojené s vlastníctvom európskej domény stránky a programovýn vybavením pre vytváranie stránky sú uhrádzané z osobných finančných zdrojov autora webovej stránky .
Webová stránka "www.svblena.sk" je oficiálnym webovým sídlom Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , Moyzesova 2811/15 , 05801 Poprad , IČO : 42033161
Návrat na obsah