- SVBLena

Prejsť na obsah

  Stránka v súlade s §11 ods. 6 Zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožnuje vlastníkom bytov v dome nahliadať do hlavných dokumentov  týkajúcich sa správy bytového domu Lena.

    Obsahom elektronickej nástenky sú aktuálne informácie pre vlastníkov bytov v bytovom dome Lena.

  Spoločná elektronická informačná schránka , individuálne osobitné schránky zriadené pre každý byt v dome a dôverné informácie na stránke sú spristupnené len prihláseným registrovaným užívateľom.

Bytový dom Lena

Nenavštevovanie tejto webovej stránky vytvára predpoklad na neznalosť práv a poviností vlastníkov bytov v dome vyplývajúcich  zo Zmluvy o spoločenstve a ďalších záväzných dokumentov spoločenstva.

Copyright 2007-2017 Šaling Ladislav , Poprad , Slovenská republika , EU
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky