SVBLena_vstup

Prejsť na obsah


Webová stránka v súlade s §11 ods. 6 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov umožnuje vlastníkom bytov v dome nahliadať do hlavných dokumentov týkajúcich sa správy bytového domu Lena v Poprade. Niektoré stránky ako individuálne osobitné elektronické poštové schránky zriadené pre každý byt v dome a stránky s dôvernými informáciami Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena sú spristupnené len prihláseným  užívateľom - vlastníkom bytov v dome, ktorých na web. stránke zaregistroval autor a správca stránky.
(c) 2007-2023 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Náklady spojené s vlastníctvom európskej domény stránky a programovýn vybavením pre vytváranie stránky sú uhrádzané z osobných finančných zdrojov autora webovej stránky .
Webová stránka "www.svblena.sk" je oficiálnym webovým sídlom Spoločenstva vlastníkov bytov bytového domu Lena , Moyzesova 2811/15 , 05801 Poprad , IČO : 42033161
Návrat na obsah